Về chúng tôi

Geo Evenement là một thư mục của phần miễn phí, nơi bạn có thể đăng bài và tìm các mục. Bạn có thể xuất bản bài viết của bạn hay tìm kiếm nội dung miễn phí cho trang web của bạn, tạp chí hoặc bản tin.

Tôi có thể xuất bản bài báo mà tôi tìm thấy trên www.geo-evenement.com trên trang web của tôi?

Bạn có thể thêm các trang web của bạn miễn là bạn tôn trọng các điều khoản của chúng tôi sử dụng. TOS của chúng tôi về cơ bản nói rằng bạn nên giữ đầy đủ tín dụng để tác giả với tất cả các liên kết tương ứng của nó, một liên kết đến www.geo-evenement.com phải giữ bài báo nguyên vẹn (không thay đổi) và giữ tất cả các liên kết hoạt động.

Liệu nó có chi phí để gửi bài viết cho www.geo-evenement.com?

Không, chúng tôi không tính phí cho công bố bài viết hoặc trả tiền cho nội dung được gửi. Chúng tôi quản lý việc quảng cáo trên trang web của chúng tôi để giúp chúng tôi giữ cho trang web chạy miễn phí.

Làm thế nào tôi có thể liên hệ với tác giả của một bài báo?

Khi bạn đang ở trên trang của bài báo, click vào nút “Liên hệ tác giả” ở phía bên trái của trang. Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin liên lạc thêm về sinh học của tác giả.

Tôi muốn quảng cáo trên www.geo-evenement.com. Tôi phải liên hệ với ai?

Hiện tại chúng tôi không thêm danh sách mới trên trang web của chúng tôi, nhưng chúng tôi khuyên bạn hãy thử một trong các tùy chọn sau:

  1. Sử dụng trang web Google Adwords Nhắm mục tiêu và chọn chúng tôi cho bạn pay-per-click quảng cáo, hoặc
  2. Mở một tài khoản trên www.geo-evenement.com, các bài báo xuất bản trên các chủ đề lựa chọn (s) và chèn các chi tiết của doanh nghiệp của bạn, chi tiết liên lạc, và một liên kết đến trang web của bạn trong Tác giả của Bio.
    Xuất bản các bài viết về www.geo-evenement.com là miễn phí.

www.geo-evenement.com có ​​một chương trình trao đổi liên kết?

Hiện nay, chúng ta không có một chương trình trao đổi liên kết, nhưng chúng tôi mời bạn đăng ký và xuất bản các bài viết về chủ đề của sự lựa chọn của mình, và bao gồm một liên kết đến trang web của bạn trong các phần của tác giả sinh học.